Dez Bryant

WR Dez Bryant
DOB: November 4, 1988
Oklahoma State University
Dallas Cowboys 1st Round 2010 NFL Draft